Enkel glas

Voor veel glassoorten wordt het standaard enkel glas als basisproduct gebruikt. Uiteraard kan enkel glas ook als eindproduct toegepast worden. De oude productiewijze waarbij het zogenaamde getrokken glas wordt gemaakt heeft plaats gemaakt voor het veel vlakkere floatglas. In dit floatglas zijn veel minder vertekeningen te zien. Op verzoek zijn de oude glassoorten wel nog leverbaar. Zeker bij reparatie en renovatie van oude panden kiest men vaak voor deze monumentale glassoorten. We kunnen ook varianten leveren met verbeterde isolatiewaarden. Zie ook enkel isolerend glas!

Figuurglas

Door simpelweg het nog niet afgekoelde enkel glas door rollen te persen met een print kan men een figuur in het glas aanbrengen. Er ontstaat figuurglas. Deze figuursoorten zijn veelal leverbaar in verschillende diktes en kleuren. In onze showroom vindt U een uitgebreide collectie.

Draadglas

Tot voor enige jaren werd brute draadglas veelal gebruikt in bergingsdeuren / garagedeuren. Ook paste men het glas als brandwerende beglazing toe. Deze brandwerende functie is als gevolg van verscherpte regelgeving, vooral de CE-markering, over het algemeen verloren gegaan. Voor vervanging in bergingsdeuren etc. zijn er ook betaalbare alternatieven voor handen. We kunnen draadglas ook met een figuur of een gekleurde draad en natuurlijk ook als het bekende spiegeldraadglas leveren.

Isolerend dubbelglas

Door de wens om beter te kunnen isoleren is isolerend dubbelglas ontstaan. Men plaatste 2 standaard floatglasruiten en een kader tegen elkaar. De luchtspouw zorgde voor een goede isolatie aangezien het glas zelf niet goed warmte isolerend is. Dit standaard isolatieglas is nog steeds leverbaar hoewel de randafdichting en productiewijze sterk verbeterd zijn. Daarnaast is men gaan werken aan betere isolatiewaarden. Een manier om die te bereiken is het toepassen van drievoudig glas. Inderdaad 3 ruiten en 2 spouwen. In koude gebieden zoals Scandinavië en Oostenrijk treft men dit aan. Een andere benadering voor het verbeteren van de isolatiewaarde heeft zijn uitwerking gehad in Hoog Rendementsglas. In deze HR -beglazing treft men doorgaans een ruit met een coating en een gasvulling aan. Afhankelijk van de gevraagde Ug-waarde praten we over HR, HR+ of zelfs HR++ beglazing.

naar boven

Enkel isolerend glas

Enkel isolerend glas is ontstaan door de vraag naar beter isolerend glas dat toegepast diende te worden in monumentale panden. Door het willen behouden van de monumentale uitstraling van deze panden mag vaak de detaillering van de oude kozijnen niet aangepast worden. Het standaard isolerend dubbelglas is dan ook in deze kozijnen in verband met de grotere dikte niet toepasbaar. Ook wilde men het klassieke uiterlijk veelal van de bestaande beglazing behouden. Het resultaat van de technische innovatie is dan ook een restauratieglas welk nauwelijks te onderscheiden is van het oorspronkelijke glas. De authenticiteit en de uitstraling van een monument blijft behouden. Tegelijkertijd kan ermee tegemoet worden gekomen aan de moderne eisen en wensen betreffende isolatie, veiligheid en behaaglijkheid. Een vervolg hierop is dat we ook glassoorten met een modern uiterlijk kunnen leveren, welke verder de zelfde eigenschappen hebben als de klassieke uitvoering.

De vraag naar een nog betere warmte-isolatie resulteerde verder in een isolerend dubbelglas met een zeer kleine lucht- of gasgevulde spouw.

naar boven

Veiligheidsglas

Het begrip veiligheidsglas kunnen we grof in 3 soorten onderverdelen.

1. De NEN 3569 “Veiligheidsbeglazing in gebouwen”, geeft aan waar en welk veiligheidsglas er toegepast dient te worden in gebouwen om lichamelijk letsel te beperken. Ook doorvalbeveiliging met nivo-verschil staat hier omschreven. De keuze van de te kiezen materialen is dan ook afhankelijk van de exacte toepassing. Bijvoorbeeld hardglas is een zeer geschikte glassoort voor letselbeperking zonder doorval. Het glas is ongeveer 5x sterker dan standaard glas. Hardglas is dan ook uitermate geschikt voor de toepassing van geheel glazen deuren. Echter wanneer het glas breekt ontstaan er vele kleine glaskorrels en ontstaat er een complete opening. Gelaagd glas daarentegen is ook geschikt voor letselbeperking bij doorval. Bij breuk ontstaat er alleen een barst in het glas en blijft de opening gesloten. Ook het gebruik van kunststoffen bestaat tot de mogelijkheden. Een nadeel kan zijn dat de meeste kunststoffen krasgevoeliger zijn dan glas.
2. Beglazing ten behoeve van in- en/of uitbraakvertraging. In de meeste gevallen wordt hier gelaagd glas voor gebruikt. Afhankelijk van het aantal lagen glas en het aantal lagen PVB folies wordt een grotere strekte verkregen. Ook de toepassing van kunststof als een van de lagen zal bijdragen tot een grotere sterkte, maar ook tot een geringer gewicht. Tankstations, juweliers, gevangenissen en andere gesloten inrichtingen zijn plaatsen waar deze glassoorten veelvuldig gebruikt worden.
3. Kogelwerende beglazing. Door het gebruik van speciale samenstellingen van het glas kan het glas zelfs geschikt zijn als kogelwerende beglazing. Het glas wordt onderverdeeld in verschillende klassen afhankelijk van het te verwachten vuurwapen. Deze beglazingen kunnen veelal ook splintervrij geleverd worden. Denk hier bijvoorbeeld aan tankstations, banken etc.

naar boven

Geluidwerend glas

In principe houdt elk glas geluid tegen. Maar het is mogelijk om glassoorten te fabriceren en te combineren zodat er een hogere geluidwering ontstaat. Het is zeer belangrijk te weten welke geluidsbelasting er op een gevel staat. Veelal wordt er een geluidwerend rapport opgesteld. Is dit niet het geval dan kunnen we in overleg met de klant een advies uitbrengen waarbij onderscheid wordt gemaakt in de soort geluidsbelasting. Er zijn oplossingen voor onder andere treinverkeer, wegverkeer, luchtverkeer, muziek etc.

naar boven

Brandwerend glas

Tot voor enkele jaren werd vooral spiegeldraadglas veel als brandwerend glas toegepast. Deze brandwerende functie is als gevolg van verscherpte regelgeving, vooral de CE-markering, over het algemeen verloren gegaan. De brandwerend glassoorten welke nu veel gebruikt worden zijn onder te verdelen in:

  1. De monoliete glassoorten, zijnde gehard ongecoat, gehard gecoat en de borosilicaten.
  2. De gelaagde niet opschuimende brandwerende beglazingen.
  3. De gelaagde opschuimende brandwerende beglazingen.

Alle soorten hebben hun specifieke eisen tot toepassing. Waarbij vooral de geteste, en daardoor ook toe te passen maximale afmetingen, per soort kunnen verschillen. Het grote voordeel van de gelaagde opschuimende brandwerende beglazingen ten opzichte van de andere glassoorten is, dat de warmtestraling vaak ver beneden de toegestane waarde blijft. Hierdoor kunnen er vaak grotere afmetingen geplaatst worden en kunnen zelfs gehele wanden volledig beglaasd worden met brandwerend glas. Echter voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de bijbehorende testrapporten.

naar boven

Bijzondere glassoorten

Voor veel bijzondere toepassingen bestaan aparte glassoorten. Uiteraard kan Trichtglas bv U hierin adviseren. Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan loodglas tegen röntgenstraling, maar ook vuurvast glas voor toepassing in de kachel.

naar boven

Kunststof platen

Kunststof beglazingen zijn veelzijdiger dan ooit. Want nooit tevoren was het aanbod qua materiaalsoorten zo breed en de productkwaliteit zo hoog! Voortdurende productinnovaties door ´s-werelds belangrijkste producenten heeft een reeks kunststof beglazingsplaten opgeleverd, die met een gerust hart buiten (maar uiteraard ook binnen ) toegepast kunnen worden en die naast sterkte en weersbestendigheid tevens een grote mate van ontwerpvrijheid bieden. Kunststof massieve en meerwandige platen, kunststof golfplaten en kunststoffen als veiligheidsbeglazing, wij houden deze beglazingskunststoffen voor u binnen handbereik.

naar boven

Bewerking oppervlakte

Tegenwoordig kunnen we diverse oppervlakte behandelingen bij beglazingen toepassen.

1. Het aanbrengen van een beschermende en vuilafstotende coating. Hierdoor hebben de bijvoorbeeld moeilijk bereikbare beglazingen en de meer belastbare beglazingen minder onderhoud. Denk hier bijvoorbeeld aan dakbeglazingen maar ook aan douchedeuren en -wanden.

2. Zelfreinigende coating. Dit zijn coatings die al tijdens het productieproces voor de definitieve uitharding op de beglazingen worden aangebracht. Hierdoor zijn deze coatings duurzamer dan de coatings van onderdeel 1. Het organische vuil wordt door de ultraviolette straling afgebroken. Door de regen of water dat op het glas valt wordt het glas dan grotendeels schoongespoeld. Deze coatings kunnen wel alleen maar als buitentoepassing uitgevoerd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan moeilijk bereikbare gevels en daken.

3. Het aanbrengen van laklagen aan de achterzijde van de beglazingen. Hierbij zijn vrijwel alle RAL kleuren mogelijk. Ook in combinatie met decoratieve glassoorten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan keukenwanden, douchewanden en borstweringspanelen.

4. Het aanbrengen van geheel of deels zandstraalwerk. Dit kan zijn om beglazingen geheel of gedeeltelijk te blinderen. Maar ook om decoratieve accenten aan te brengen. Deze beglazingen worden meestal ook nog voorzien van een beschermende en vuilafstotende coating. Denk hierbij aan scheidingswanden, hardglazen panelen en deuren. Maar ook namen en huisnummers in het zijlicht naast de voordeur.

5. Het aanbrengen van zandstraal folie. Dit zullen veelal de zelfde eisen zijn als onder onderdeel 4. Hiervoor wordt vaak gekozen indien men nog niet zeker weet welk exact motief men wil aanbrengen en wanneer men tijdelijk een voorziening wil maken. Het voordeel is dat een folie nog verwijderbaar is.

naar boven

Bewerking randen

Ook de randen van het glas kunnen bewerkt worden. Bijvoorbeeld het afscherpen van de randen verminderd de kansen op spontane breuk. Bij het hardglas worden de randen hierom dan ook afgescherpt. Verder kunnen de randen ook geslepen en gepolijst worden. Hierdoor krijgen de glasplaten mooie afgewerkte randen, voor als deze in zicht dienen te blijven. De geslepen randen kunnen eventueel ook nog voorzien worden van een geslepen en gepolijste facetrand. Deze randen zijn in verschillende breedtes uit te voeren. Bijvoorbeeld in een breedte van 15 mm, 25 mm, 35 mm en 45 mm. Denk hier bijvoorbeeld aan spiegels, tafelbladen, hardglazen deuren, - wanden, douchewanden. De glasplaten kunnen ook nog verdere bewerkingen hebben, zoals ronde - of afschuinde hoeken, rand- of hoeksparingen, doorspreekopeningen en ingeslepen handgrepen. Zoals u ziet zijn vele randwerkingen mogelijk.

naar boven

Afdichting

Het geplaatste glas moet natuurlijk deugdelijk afgewerkt worden. De randafdichting kan op diverse manieren worden aangebracht. Veelal wordt er gekozen voor een rugvulling en kitwerk. Er zijn echter ook situaties waar een zogenaamd droogbeglazingssysteem met rubber of rubberprofiel beter toepasbaar is. Afhankelijk van de toegepaste omliggende materialen adviseren wij u graag hierin.

naar boven

Latten

Standaard gebruiken wij bij renovatie, gegronde of gebeitste hardhouten glaslatten welke voldoen aan de geldende normen. We kunnen echter ook afwijken van deze detailering en latten als maatwerk laten vervaardigen. Hierbij is ook te denken aan tooglatten en historische detaileringen.

naar boven

Profielen

Om aan de voorschriften te voldoen en garantie te kunnen geven op diverse glassoorten wordt er veelal gebruik gemaakt van aluminium beglazingsprofielen. Deze profielen kunnen we in verschillende oppervlakte bewerkingen leveren en plaatsen. Standaard passen we naturel aluminium toe.

naar boven

Ventilatieroosters

Of het nu om basisventilatie, intensieve ventilatie, geluidbeheersing of klimaatbeheersing gaat… ‘Natuurlijke’ ventilatie is hier voor het passende antwoord. "Natuurlijk" ventileren voorkomt dat binnen gebouwen het zogenaamde ‘sick-building’ syndroom ontstaat. Temperatuur, geluidbeperking, hoeveelheid zonlicht, vochtigheidsgraad en luchtverversing zijn bepalend voor een aangenaam verblijf in een ruimte. De juiste combinatie van zonwering en natuurlijke ventilatie via de gevel is een manier om een gebouw ‘gezond, comfortabel en energiezuinig’ te maken. Door het grote aanbod kunnen wij u voor vrijwel elke situatie een passende oplossing bieden. Of het nu gaat om ventilatieroosters voor plaatsing op glas of boven de kozijnen, in naturel of elke gewenste Ral kleur, een geringe of een grotere luchtdoorlaat, zelfregulerend, keuzes te over voor het vinden van een passend ventilatierooster.

naar boven

Suskasten

Vandaag de dag beschikken we over een breed gamma akoestische producten, waarmee in nagenoeg alle geluidsbelaste situaties een passende oplossing kan worden gerealiseerd. Tot dit gamma behoren onder andere suskasten en natuurlijke muurdempers. Naast akoestische- en luchttechnische prestaties staan bij de ontwikkeling van de akoestische producten functionaliteit, kwaliteit, eenvoud van montage, comfort en vormgeving hoog in het vaandel.

naar boven

Constructie staal / RVS

Staal als constructiemateriaal samen met glas zijn vaak voorkomende materialen. Op deze wijze kunnen gemakkelijk bijvoorbeeld balustrades en geheel glazen wanden gemaakt worden. Bij balustrades kunt u denken aan RVS geborsteld stalen balusters met daartussen gelaagd glas, maar ook geheel glazen balustrades zonder balusters zijn mogelijk. Hierbij zorgt de stalen constructie aan de onderzijde van het glas in combinatie met de beglazing voor een voldoende sterke geheel glazen afscheiding. Ook geheel glazen wanden, al dan niet gestabiliseerd naar een achterliggende stalen constructie bestaan tot de vele mogelijkheden. Deze wanden kunnen zowel in enkel glas als in vrijwel alle isolatieglassoorten geleverd en gemonteerd worden.

naar boven

Constructie aluminium

Bij aluminium als constructiemateriaal kunnen we denken aan aluminium kozijnen voorzien van beglazingen. Maar ook aan aluminium vliesgevels voorzien van geheel glazen wanden. Ook de meer eenvoudige U-profielen kunnen constructief zorgen voor de toepassing van bijvoorbeeld geheel glazen binnenwanden. Verder kunnen we ook geheel of gedeeltelijke aluminium constructies toepassen voor het maken van bijvoorbeeld glazen luifels, glazen daken of glazen daklichten.

naar boven

Constructie kunststof

Bij kunststof als constructiemateriaal kunnen we denken aan kunststof kozijnen voorzien van beglazingen.

naar boven

Constructie hout

Bij hout als constructiemateriaal kunnen we denken aan houten kozijnen voorzien van beglazingen. Verder kunnen we ook geheel of gedeeltelijke houten constructies toepassen voor het maken van bijvoorbeeld glazen luifels, glazen daken of glazen daklichten.